ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਕਿੱਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜੇ ਪਾਉਣੀ ਜਿੱਤ, ਵੈਟਨਰੀ ਯੂਨਿਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਲਓ ਨੁਕਤੇ ਸਿੱਖ।
ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਵਿਗਿਆਨ ਕੇਂਦਰ ਬੂਹ, ਤਰਨ ਤਾਰਨ
icarlogo

Books Published:

(2017-18)
  1. Proceedings Book of International Conference Global Research Initataives for Sustainable Agriculture & Allied Sciences, 02-04 December, 2017, Udaipur
(2019-20)
  1. Kumar, B and Dhillon, PK. 2020. Success Stories. Krishi Vigyan Kendra, Tarn Taran, Directorate of Extension Education, GADVASU, Ludhiana (Compiled).
  2. Gill MS, Walia SS, Singh N and Kaur K. 2020. Drumstick (Moringa Oleifera Lam.) – A miracle tree in India. Lambert Academic Publishing.

Booklets Published:

(2017-18)
  1. Proceedings Book of International Conference Global Research Initataives for Sustainable Agriculture & Allied Sciences, 02-04 December, 2017, Udaipur1.      Kumar A, Kumar B and Brar NS. 2018. Gandoa Khad Mitti ate Faslan lai ek Vardan (In Punjabi). Krishi Vigyan Kendra Tarn Taran and Directorate of Extension Education, GADVASU, Ludhiana.

     

Scroll to Top