ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਕਿੱਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜੇ ਪਾਉਣੀ ਜਿੱਤ, ਵੈਟਨਰੀ ਯੂਨਿਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਲਓ ਨੁਕਤੇ ਸਿੱਖ।
ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਵਿਗਿਆਨ ਕੇਂਦਰ ਬੂਹ, ਤਰਨ ਤਾਰਨ
icarlogo

Books Published:

(2017-18)
  1. Proceedings Book of International Conference Global Research Initataives for Sustainable Agriculture & Allied Sciences, 02-04 December, 2017, Udaipur
(2019-20)
  1. Kumar, B and Dhillon, PK. 2020. Success Stories. Krishi Vigyan Kendra, Tarn Taran, Directorate of Extension Education, GADVASU, Ludhiana (Compiled).
  2. Gill MS, Walia SS, Singh N and Kaur K. 2020. Drumstick (Moringa Oleifera Lam.) – A miracle tree in India. Lambert Academic Publishing.

Booklets Published:

(2017-18)
  1. Proceedings Book of International Conference Global Research Initataives for Sustainable Agriculture & Allied Sciences, 02-04 December, 2017, Udaipur1.      Kumar A, Kumar B and Brar NS. 2018. Gandoa Khad Mitti ate Faslan lai ek Vardan (In Punjabi). Krishi Vigyan Kendra Tarn Taran and Directorate of Extension Education, GADVASU, Ludhiana.

     

Scroll to Top
Scroll to Top