ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਕਿੱਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜੇ ਪਾਉਣੀ ਜਿੱਤ, ਵੈਟਨਰੀ ਯੂਨਿਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਲਓ ਨੁਕਤੇ ਸਿੱਖ।
ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਵਿਗਿਆਨ ਕੇਂਦਰ ਬੂਹ, ਤਰਨ ਤਾਰਨ
icarlogo

Available Agricultural Machinery

Machines Stock
Happy seeder
11
Seeding Planter
2
Mulcher
2
MB Plough
3
Cutter cum Spreader
5
Zero Till Drill
1
Lawn Mover
1
Rotavator
3
Fertilizer carry stand
1
Cutter Sleeve
1
Spray Pump
1
Super Seeder
1
Scroll to Top