ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਕਿੱਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜੇ ਪਾਉਣੀ ਜਿੱਤ, ਵੈਟਨਰੀ ਯੂਨਿਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਲਓ ਨੁਕਤੇ ਸਿੱਖ।
ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਵਿਗਿਆਨ ਕੇਂਦਰ ਬੂਹ, ਤਰਨ ਤਾਰਨ
icarlogo
ATARI

Agricultural Technology Application Research Institute (ATARI)” is a transformation of erstwhile Zonal Project Directorate, Zone-1. ATARI, Zone-1 was established by the ICAR, New Delhi at Punjab Agricultural University, Ludhiana to monitor and review lab to land programme. Presently, this institute has been entrusted to actively engage in planning, monitoring, reviewing and evaluating the ICAR sponsored transfer of technology projects implemented through Krishi Vigyan Kendras (KVKs) located in Punjab, Uttarakhand, Himachal Pradesh, Jammu & Kashmir and Ladakh. The mandate of the ATARI is:

 

1. Coordination and monitoring of technology application and Frontline Extension Education Programs

2. Strengthening Agricultural Extension Research and Knowledge Management

 
Scroll to Top